Mendoza Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Mendoza Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Mendoza

Jarak (kilometer)
Mendoza
San Rafael
Los Corralitos
General Sarmiento
San Alberto
San Martín
Rivadavia
Fray Luis Beltrán
Tunuyán
La Paz
La Pega
Los Barriales
Colonia Bombal
Jocolí
General Alvear
Mendoza 197 14 6 66 41 49 22 79 136 19 34 21 38 255
San Rafael 197 193 193 255 171 158 181 131 147 203 170 187 228 71
Los Corralitos 14 193 17 78 29 39 13 81 124 11 25 8 35 249
General Sarmiento 6 193 17 68 41 48 23 73 136 24 34 22 43 252
San Alberto 66 255 78 68 107 115 89 126 201 75 101 86 67 317
San Martín 41 171 29 41 107 13 19 75 95 35 9 21 58 223
Rivadavia 49 158 39 48 115 13 27 67 90 47 15 31 70 211
Fray Luis Beltrán 22 181 13 23 89 19 27 72 114 22 13 6 47 236
Tunuyán 79 131 81 73 126 75 67 72 136 92 68 78 115 197
La Paz 136 147 124 136 201 95 90 114 136 127 103 116 143 169
La Pega 19 203 11 24 75 35 47 22 92 127 33 17 25 258
Los Barriales 34 170 25 34 101 9 15 13 68 103 33 17 58 224
Colonia Bombal 21 187 8 22 86 21 31 6 78 116 17 17 41 241
Jocolí 38 228 35 43 67 58 70 47 115 143 25 58 41 281
General Alvear 255 71 249 252 317 223 211 236 197 169 258 224 241 281

Peta Mendoza dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.