Salta Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Salta Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Salta

Jarak (kilometer)
Salta
Tartagal
San Ramón de la Nueva Orán
Joaquín V. González
Cafayate
Las Lajitas
La Caldera
San Antonio de los Cobres
Los Toldos
Anta
Los Ranchitos
San Carlos
Metán
San Luis
Rosario de la Frontera
Salta 301 215 135 154 123 21 112 288 97 311 133 90 13 121
Tartagal 301 87 291 453 249 283 319 96 275 165 433 352 313 384
San Ramón de la Nueva Orán 215 87 221 367 177 196 236 103 198 177 347 271 226 303
Joaquín V. González 135 291 221 214 44 139 243 321 41 228 201 95 143 114
Cafayate 154 453 367 214 234 174 209 441 199 437 20 120 143 105
Las Lajitas 123 249 177 44 234 121 223 277 34 203 217 116 134 143
La Caldera 21 283 196 139 174 121 104 268 99 300 154 108 31 139
San Antonio de los Cobres 112 319 236 243 209 223 104 272 203 380 190 197 108 222
Los Toldos 288 96 103 321 441 277 268 272 294 253 421 359 298 392
Anta 97 275 198 41 199 34 99 203 294 237 183 83 107 111
Los Ranchitos 311 165 177 228 437 203 300 380 253 237 420 318 324 342
San Carlos 133 433 347 201 20 217 154 190 421 183 420 106 123 96
Metán 90 352 271 95 120 116 108 197 359 83 318 106 90 34
San Luis 13 313 226 143 143 134 31 108 298 107 324 123 90 119
Rosario de la Frontera 121 384 303 114 105 143 139 222 392 111 342 96 34 119

Peta Salta dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.