Santa Cruz Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Santa Cruz Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Santa Cruz

Jarak (kilometer)
Río Gallegos
Caleta Olivia
El Calafate
Aguada del Bozal
Pico Truncado
Puerto Deseado
Las Heras
Río Turbio
Santa Flavia
Puerto San Julián
Quiroga
Comandante Luis Piedrabuena
Perito Moreno
Puerto Santa Cruz
Los Antiguos
Río Gallegos 589 257 491 544 492 566 216 217 278 207 183 573 185 591
Caleta Olivia 589 557 99 52 190 109 667 668 319 666 408 261 405 315
El Calafate 257 557 476 505 546 489 133 134 345 139 242 428 269 424
Aguada del Bozal 491 99 476 64 138 133 578 580 220 577 310 264 306 316
Pico Truncado 544 52 505 64 188 80 615 617 279 615 361 228 361 281
Puerto Deseado 492 190 546 138 188 266 626 627 219 623 332 401 317 453
Las Heras 566 109 489 133 80 266 608 610 320 610 383 153 388 206
Río Turbio 216 667 133 578 615 626 608 2 410 10 296 560 317 557
Santa Flavia 217 668 134 580 617 627 610 2 411 11 298 561 318 558
Puerto San Julián 278 319 345 220 279 219 320 410 411 406 114 385 98 422
Quiroga 207 666 139 577 615 623 610 10 11 406 292 563 312 561
Comandante Luis Piedrabuena 183 408 242 310 361 332 383 296 298 114 292 406 28 432
Perito Moreno 573 261 428 264 228 401 153 560 561 385 563 406 421 54
Puerto Santa Cruz 185 405 269 306 361 317 388 317 318 98 312 28 421 449
Los Antiguos 591 315 424 316 281 453 206 557 558 422 561 432 54 449

Peta Santa Cruz dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.