Argentina Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Argentina Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Argentina

Jarak (kilometer)
Gregorio de Laferrere
Córdoba
Rosario
Mendoza
San Miguel de Tucumán
La Plata
Lomas de Zamora
Mar del Plata
Salta
Santa Fe
Moreno
San Juan
Resistencia
Santiago del Estero
Caseros
Gregorio de Laferrere 640 277 970 1,084 61 17 373 1,288 400 22 992 813 943 16
Córdoba 640 373 468 520 698 654 950 747 331 617 412 669 404 633
Rosario 277 373 764 810 332 289 627 1,019 149 255 756 633 671 267
Mendoza 970 468 764 760 1,030 986 1,169 961 779 949 153 1,124 718 969
San Miguel de Tucumán 1,084 520 810 760 1,134 1,095 1,434 228 689 1,063 615 619 142 1,072
La Plata 61 698 332 1,030 1,134 45 344 1,336 447 83 1,052 837 994 66
Lomas de Zamora 17 654 289 986 1,095 45 368 1,298 409 38 1,008 815 954 22
Mar del Plata 373 950 627 1,169 1,434 344 368 1,646 766 390 1,232 1,181 1,296 388
Salta 1,288 747 1,019 961 228 1,336 1,298 1,646 889 1,268 810 706 353 1,276
Santa Fe 400 331 149 779 689 447 409 766 889 380 741 492 547 387
Moreno 22 617 255 949 1,063 83 38 390 1,268 380 970 800 922 21
San Juan 992 412 756 153 615 1,052 1,008 1,232 810 741 970 1,029 586 988
Resistencia 813 669 633 1,124 619 837 815 1,181 706 492 800 1,029 521 797
Santiago del Estero 943 404 671 718 142 994 954 1,296 353 547 922 586 521 932
Caseros 16 633 267 969 1,072 66 22 388 1,276 387 21 988 797 932

Peta Argentina dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.

Carta batu kawasan dalam Argentina