Brazil Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Brazil Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Brazil

Jarak (kilometer)
São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Fortaleza
Belo Horizonte
Brasília
Curitiba
Manaus
Recife
Belém
Porto Alegre
Goiânia
Guarulhos
Campinas
Nova Iguaçu
São Paulo 357 1,456 2,371 490 873 339 2,687 2,130 2,466 853 812 16 84 337
Rio de Janeiro 357 1,212 2,192 341 931 676 2,847 1,876 2,454 1,124 938 344 395 30
Salvador 1,456 1,212 1,029 967 1,060 1,787 2,606 674 1,690 2,306 1,229 1,440 1,428 1,208
Fortaleza 2,371 2,192 1,029 1,895 1,688 2,673 2,384 628 1,134 3,217 1,857 2,355 2,322 2,182
Belo Horizonte 490 341 967 1,895 620 821 2,553 1,641 2,113 1,342 666 474 463 320
Brasília 873 931 1,060 1,688 620 1,081 1,933 1,655 1,597 1,620 177 863 796 904
Curitiba 339 676 1,787 2,673 821 1,081 2,732 2,461 2,668 547 973 355 359 661
Manaus 2,687 2,847 2,606 2,384 2,553 1,933 2,732 2,832 1,293 3,131 1,909 2,683 2,603 2,818
Recife 2,130 1,876 674 628 1,641 1,655 2,461 2,832 1,676 2,979 1,831 2,114 2,102 1,874
Belém 2,466 2,454 1,690 1,134 2,113 1,597 2,668 1,293 1,676 3,192 1,696 2,455 2,391 2,431
Porto Alegre 853 1,124 2,306 3,217 1,342 1,620 547 3,131 2,979 3,192 1,499 869 895 1,120
Goiânia 812 938 1,229 1,857 666 177 973 1,909 1,831 1,696 1,499 804 729 909
Guarulhos 16 344 1,440 2,355 474 863 355 2,683 2,114 2,455 869 804 81 324
Campinas 84 395 1,428 2,322 463 796 359 2,603 2,102 2,391 895 729 81 370
Nova Iguaçu 337 30 1,208 2,182 320 904 661 2,818 1,874 2,431 1,120 909 324 370

Peta Brazil dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.

Carta batu kawasan dalam Brazil