Prince Edward Island Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Prince Edward Island Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Prince Edward Island

Jarak (kilometer)
Charlottetown
Summerside
Cornwall
Montague
Kensington
Souris
Alberton
Borden
Georgetown
Stratford
Hunter River
Belfast
St. Peters
Union Road
North Rustico
Charlottetown 53 7 38 45 69 96 43 47 4 21 26 47 10 28
Summerside 53 48 91 13 118 51 17 99 57 34 78 93 51 37
Cornwall 7 48 44 40 76 92 37 53 10 17 31 53 12 26
Montague 38 91 44 81 37 130 81 10 34 57 20 28 41 60
Kensington 45 13 40 81 107 53 21 89 49 24 71 81 41 25
Souris 69 118 76 37 107 148 112 29 66 84 57 26 68 82
Alberton 96 51 92 130 53 148 68 137 100 75 122 122 90 70
Borden 43 17 37 81 21 112 68 90 47 29 66 88 44 37
Georgetown 47 99 53 10 89 29 137 90 43 66 29 26 49 67
Stratford 4 57 10 34 49 66 100 47 43 25 22 45 12 32
Hunter River 21 34 17 57 24 84 75 29 66 25 48 59 17 12
Belfast 26 78 31 20 71 57 122 66 29 22 48 44 34 54
St. Peters 47 93 53 28 81 26 122 88 26 45 59 44 44 56
Union Road 10 51 12 41 41 68 90 44 49 12 17 34 44 20
North Rustico 28 37 26 60 25 82 70 37 67 32 12 54 56 20

Peta Prince Edward Island dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.