I Región de Tarapacá Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara I Región de Tarapacá Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara I Región de Tarapacá

Jarak (kilometer)
Iquique
La Tirana
Pozo Almonte
Pica
Huara
Camiña
Colchane
Alto Hospicio
Pisagua
Iquique 53 39 91 47 126 190 8 69
La Tirana 53 16 38 40 116 159 47 101
Pozo Almonte 39 16 54 29 112 162 33 86
Pica 91 38 54 72 131 153 85 136
Huara 47 40 29 72 84 143 46 64
Camiña 126 116 112 131 84 83 128 88
Colchane 190 159 162 153 143 83 189 169
Alto Hospicio 8 47 33 85 46 128 189 76
Pisagua 69 101 86 136 64 88 169 76

Peta I Región de Tarapacá dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.