Cesar Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Cesar Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Cesar

Jarak (kilometer)
Valledupar
Aguachica
Agustín Codazzi
Curumaní
La Jagua de Ibírico
El Copey
Chimichagua
Chiriguaná
San Roque
San Bernardo
San Alberto
Pueblo Bello
Potrerillo
Mandiguilla
Pelaya
Valledupar 243 48 144 101 85 148 128 134 205 301 37 113 142 203
Aguachica 243 196 99 142 208 108 117 110 43 65 234 137 120 42
Agustín Codazzi 48 196 99 54 80 107 85 88 160 254 57 73 104 158
Curumaní 144 99 99 46 115 30 19 11 61 161 135 40 41 59
La Jagua de Ibírico 101 142 54 46 95 63 37 36 107 200 99 37 65 104
El Copey 85 208 80 115 95 100 96 107 166 273 50 76 89 166
Chimichagua 148 108 107 30 63 100 26 33 65 173 131 35 13 66
Chiriguaná 128 117 85 19 37 96 26 13 78 180 117 20 31 76
San Roque 134 110 88 11 36 107 33 13 72 171 125 32 41 69
San Bernardo 205 43 160 61 107 166 65 78 72 108 193 96 77 6
San Alberto 301 65 254 161 200 273 173 180 171 108 296 200 185 107
Pueblo Bello 37 234 57 135 99 50 131 117 125 193 296 98 122 192
Potrerillo 113 137 73 40 37 76 35 20 32 96 200 98 32 94
Mandiguilla 142 120 104 41 65 89 13 31 41 77 185 122 32 78
Pelaya 203 42 158 59 104 166 66 76 69 6 107 192 94 78

Peta Cesar dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.