Guainía Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Guainía Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Guainía

Jarak (kilometer)
Inírida
Cacahual
Barranco Minas
San Felipe
Pana Pana
Caranacoa
Cuarinuma
Caño Colorado
Naquen
Puerto Zancudo
Puerto Venado
El Remanso
Santa Rita
El Coco
Puerto Colombia
Inírida 68 214 238 253 195 218 183 179 255 47 44 183 5 133
Cacahual 68 267 185 256 208 233 174 167 303 65 61 173 69 90
Barranco Minas 214 267 352 202 155 152 210 216 47 203 206 212 217 264
San Felipe 238 185 352 215 213 231 149 141 368 200 201 147 241 107
Pana Pana 253 256 202 215 62 51 86 94 194 210 214 87 259 187
Caranacoa 195 208 155 213 62 25 64 72 160 154 159 66 201 154
Cuarinuma 218 233 152 231 51 25 85 93 150 178 182 86 223 179
Caño Colorado 183 174 210 149 86 64 85 9 221 136 140 2 188 101
Naquen 179 167 216 141 94 72 93 9 228 132 135 7 184 93
Puerto Zancudo 255 303 47 368 194 160 150 221 228 238 242 223 259 289
Puerto Venado 47 65 203 200 210 154 178 136 132 238 4 136 52 93
El Remanso 44 61 206 201 214 159 182 140 135 242 4 140 49 94
Santa Rita 183 173 212 147 87 66 86 2 7 223 136 140 188 100
El Coco 5 69 217 241 259 201 223 188 184 259 52 49 188 136
Puerto Colombia 133 90 264 107 187 154 179 101 93 289 93 94 100 136

Peta Guainía dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.