Magdalena Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Magdalena Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Magdalena

Jarak (kilometer)
Santa Marta
Cienaga
Fundación
El Banco
Plato
Pivijay
Aracataca
El Retén
Tenerife
Nueva Granada
Pijiño del Carmen
San Zenon
Algarrobo
Chivolo
El Difícil
Santa Marta 27 80 251 173 97 73 70 165 162 214 224 118 143 155
Cienaga 27 54 226 147 73 47 44 140 135 188 198 93 116 129
Fundación 80 54 171 104 48 8 14 101 83 136 146 39 73 75
El Banco 251 226 171 125 178 179 183 140 101 65 64 133 135 99
Plato 173 147 104 125 77 110 107 15 43 63 68 91 32 60
Pivijay 97 73 48 178 77 49 41 68 78 127 136 68 49 80
Aracataca 73 47 8 179 110 49 9 106 91 143 154 46 79 83
El Retén 70 44 14 183 107 41 9 102 91 144 154 52 76 85
Tenerife 165 140 101 140 15 68 106 102 52 77 83 93 30 69
Nueva Granada 162 135 83 101 43 78 91 91 52 53 63 56 35 18
Pijiño del Carmen 214 188 136 65 63 127 143 144 77 53 11 105 80 62
San Zenon 224 198 146 64 68 136 154 154 83 63 11 116 88 73
Algarrobo 118 93 39 133 91 68 46 52 93 56 105 116 64 43
Chivolo 143 116 73 135 32 49 79 76 30 35 80 88 64 47
El Difícil 155 129 75 99 60 80 83 85 69 18 62 73 43 47

Peta Magdalena dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.