Meta Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Meta Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Meta

Jarak (kilometer)
Villavicencio
Granada
Puerto López
San Martín
Fuente de Oro
Barranca de Upía
Uribe
Mapiripán
Puerto Lleras
San Juan de Arama
Lejanías
El Castillo
Puerto Toledo
Cabuyaro
Puerto Gaitán
Villavicencio 66 74 49 74 88 128 215 100 89 81 66 136 94 172
Granada 66 102 16 14 140 80 189 48 27 35 10 76 131 199
Puerto López 74 102 93 101 54 181 161 102 129 133 109 139 29 100
San Martín 49 16 93 27 127 89 195 59 41 41 18 91 120 192
Fuente de Oro 74 14 101 27 143 85 177 35 30 46 23 63 130 195
Barranca de Upía 88 140 54 127 143 214 208 152 167 165 145 190 37 102
Uribe 128 80 181 89 85 214 250 109 55 49 72 109 209 279
Mapiripán 215 189 161 195 177 208 250 144 201 221 199 143 172 158
Puerto Lleras 100 48 102 59 35 152 109 144 57 78 57 39 131 184
San Juan de Arama 89 27 129 41 30 167 55 201 57 24 23 70 158 225
Lejanías 81 35 133 41 46 165 49 221 78 24 26 94 161 232
El Castillo 66 10 109 18 23 145 72 199 57 23 26 82 137 207
Puerto Toledo 136 76 139 91 63 190 109 143 39 70 94 82 167 214
Cabuyaro 94 131 29 120 130 37 209 172 131 158 161 137 167 78
Puerto Gaitán 172 199 100 192 195 102 279 158 184 225 232 207 214 78

Peta Meta dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.