Vaupés Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Vaupés Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Vaupés

Jarak (kilometer)
Mitú
Taraira
Carurú
Puerto Cachiporro
Puerto Suarez Norte
Pueblo indígena
Villa Gladys
Pacoa (Buenos Aires)
Vda. Organizacion Indigena Zona Y
Vda. Ati Acaipi
Pueblo Indígena
Pucarón
Vda. Organizacion Indigena Del Va
Vda. Asociacion De Autoridades Tradicionales
Vda. Union Indigena Del Cuduyari-
Mitú 211 121 207 203 113 167 162 66 90 127 97 69 23 29
Taraira 211 255 296 284 260 213 167 165 155 257 221 213 193 232
Carurú 121 255 87 86 15 84 115 102 103 6 35 57 111 99
Puerto Cachiporro 207 296 87 14 99 84 130 174 164 82 112 139 194 186
Puerto Suarez Norte 203 284 86 14 99 71 118 166 154 81 106 134 189 183
Pueblo indígena 113 260 15 99 99 98 127 102 106 19 39 54 105 89
Villa Gladys 167 213 84 84 71 98 47 113 95 82 77 102 147 156
Pacoa (Buenos Aires) 162 167 115 130 118 127 47 99 75 115 94 109 139 160
Vda. Organizacion Indigena Zona Y 66 165 102 174 166 102 113 99 25 106 67 50 42 73
Vda. Ati Acaipi 90 155 103 164 154 106 95 75 25 106 67 60 67 95
Pueblo Indígena 127 257 6 82 81 19 82 115 106 106 39 62 116 104
Pucarón 97 221 35 112 106 39 77 94 67 67 39 28 82 81
Vda. Organizacion Indigena Del Va 69 213 57 139 134 54 102 109 50 60 62 28 55 55
Vda. Asociacion De Autoridades Tradicionales 23 193 111 194 189 105 147 139 42 67 116 82 55 39
Vda. Union Indigena Del Cuduyari- 29 232 99 186 183 89 156 160 73 95 104 81 55 39

Peta Vaupés dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.

<