Vichada Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Vichada Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Vichada

Jarak (kilometer)
Cumaribo
Puerto Carreño
La Primavera
Inspeccion de Policia Tres M
Santa Rita
San José de Ocune
Inspeccion de Policia Puerto
Pueblo
Santa Barbara
Resguardo Indigena Campoaleg
Nueva Antioquia
La Venturosa
Puerto Murillo
El Aceitico
Santa Rosalia
Cumaribo 321 135 97 165 63 225 13 152 175 188 220 240 247 141
Puerto Carreño 321 333 399 176 381 142 332 279 245 214 143 111 100 391
La Primavera 135 333 114 237 139 292 142 59 98 129 195 226 236 63
Inspeccion de Policia Tres M 97 399 114 259 48 319 93 163 200 225 278 304 314 74
Santa Rita 165 176 237 259 228 60 175 207 196 180 149 145 146 278
San José de Ocune 63 381 139 48 228 287 54 177 209 229 272 295 303 115
Inspeccion de Policia Puerto 225 142 292 319 60 287 234 256 238 216 168 153 149 336
Pueblo 13 332 142 93 175 54 234 162 187 200 233 253 260 142
Santa Barbara 152 279 59 163 207 177 256 162 40 70 139 170 181 122
Resguardo Indigena Campoaleg 175 245 98 200 196 209 238 187 40 32 103 135 146 162
Nueva Antioquia 188 214 129 225 180 229 216 200 70 32 71 103 114 192
La Venturosa 220 143 195 278 149 272 168 233 139 103 71 32 43 256
Puerto Murillo 240 111 226 304 145 295 153 253 170 135 103 32 11 287
El Aceitico 247 100 236 314 146 303 149 260 181 146 114 43 11 297
Santa Rosalia 141 391 63 74 278 115 336 142 122 162 192 256 287 297

Peta Vichada dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.