Sepanyol Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Sepanyol Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Sepanyol

Jarak (kilometer)
Barcelona
Valencia/València
Sevilla
Zaragoza
Málaga
Murcia
Palma
Las Palmas de Gran Canaria
Bilbao
Alicante/Alacant
Córdoba
Valladolid
Vigo
Gijón/Xixón
l'Hospitalet de Llobregat
Barcelona 303 831 256 770 471 206 2,175 469 407 711 576 908 686 7
Valencia/València 303 541 246 468 177 260 1,874 473 125 421 441 766 632 297
Sevilla 831 541 646 158 433 791 1,355 703 495 121 486 588 685 824
Zaragoza 256 246 646 628 408 377 2,001 246 368 535 320 652 444 250
Málaga 770 468 158 628 323 695 1,406 739 391 133 549 716 766 763
Murcia 471 177 433 408 323 372 1,723 606 69 320 510 800 726 465
Palma 206 260 791 377 695 372 2,093 621 303 671 664 1,000 820 204
Las Palmas de Gran Canaria 2,175 1,874 1,355 2,001 1,406 1,723 2,093 2,022 1,792 1,470 1,790 1,682 1,925 2,168
Bilbao 469 473 703 246 739 606 621 2,022 583 618 232 486 223 465
Alicante/Alacant 407 125 495 368 391 69 303 1,792 583 379 515 821 722 401
Córdoba 711 421 121 535 133 320 671 1,470 618 379 419 589 634 704
Valladolid 576 441 486 320 549 510 664 1,790 232 515 419 337 224 570
Vigo 908 766 588 652 716 800 1,000 1,682 486 821 589 337 289 902
Gijón/Xixón 686 632 685 444 766 726 820 1,925 223 722 634 224 289 681
l'Hospitalet de Llobregat 7 297 824 250 763 465 204 2,168 465 401 704 570 902 681

Peta Sepanyol dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.

Carta batu kawasan dalam Sepanyol