Baja California Sur Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Baja California Sur Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Baja California Sur

Jarak (kilometer)
La Paz
Cabo San Lucas
Las Veredas
Ciudad Constitucion
Santiago
Bahia Tortugas
La Ventana
Todos Santos
La Purísima
San Isidro
La Ribera
El Pescadero
Benito Juárez
Loreto
El Marasal
La Paz 146 129 168 97 604 35 78 287 286 97 88 186 231 494
Cabo San Lucas 146 34 297 68 732 131 70 427 427 85 59 314 376 633
Las Veredas 129 34 290 38 727 107 63 415 414 52 54 308 360 622
Ciudad Constitucion 168 297 290 263 437 201 229 135 136 265 239 18 113 337
Santiago 97 68 38 263 700 71 52 384 383 18 48 281 326 591
Bahia Tortugas 604 732 727 437 700 635 665 326 329 701 675 419 399 150
La Ventana 35 131 107 201 71 635 73 315 314 67 80 219 255 522
Todos Santos 78 70 63 229 52 665 73 357 357 67 10 246 306 563
La Purísima 287 427 415 135 384 326 315 357 7 383 368 122 76 207
San Isidro 286 427 414 136 383 329 314 357 7 381 368 124 71 208
La Ribera 97 85 52 265 18 701 67 67 383 381 65 283 322 589
El Pescadero 88 59 54 239 48 675 80 10 368 368 65 257 317 574
Benito Juárez 186 314 308 18 281 419 219 246 122 124 283 257 110 321
Loreto 231 376 360 113 326 399 255 306 76 71 322 317 110 272
El Marasal 494 633 622 337 591 150 522 563 207 208 589 574 321 272

Peta Baja California Sur dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.