Malaysia Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Malaysia Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Jarak (kilometer)
Kota Bharu
Kuala Lumpur
Johor Bahru
Ipoh
Kuching
Petaling Jaya
Shah Alam
Kota Kinabalu
Sandakan
Seremban
Kuantan
Tawau
George Town
Kuala Terengganu
Sungai Petani
Kota Bharu 429 674 348 0 440 456 0 0 495 358 0 346 163 311
Kuala Lumpur 430 332 204 0 13 28 0 0 66 243 0 353 432 374
Johor Bahru 675 331 533 0 331 341 0 0 270 324 0 682 530 704
Ipoh 349 204 534 0 205 209 0 0 268 438 0 157 447 178
Kuching 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petaling Jaya 440 12 332 204 0 18 0 0 66 253 0 353 442 374
Shah Alam 457 27 341 208 0 16 0 0 75 270 0 357 459 378
Kota Kinabalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seremban 495 67 271 268 0 66 76 0 0 308 0 417 497 439
Kuantan 354 242 323 438 0 253 268 0 0 307 0 587 209 608
Tawau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
George Town 345 352 683 157 0 353 357 0 0 416 587 0 444 56
Kuala Terengganu 163 431 529 446 0 442 457 0 0 496 213 0 445 410
Sungai Petani 311 372 702 176 0 373 377 0 0 436 606 0 55 409

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Masa memandu
Kota Bharu
Kuala Lumpur
Johor Bahru
Ipoh
Kuching
Petaling Jaya
Shah Alam
Kota Kinabalu
Sandakan
Seremban
Kuantan
Tawau
George Town
Kuala Terengganu
Sungai Petani
Kota Bharu 5:41 7:47 4:19 0:00 5:50 6:02 0:00 0:00 6:24 4:04 0:00 4:29 2:03 4:06
Kuala Lumpur 5:42 3:27 2:11 0:00 0:11 0:23 0:00 0:00 0:45 2:39 0:00 3:47 4:35 3:59
Johor Bahru 7:47 3:25 5:33 0:00 3:26 3:30 0:00 0:00 2:46 3:52 0:00 7:08 6:07 7:21
Ipoh 4:18 2:11 5:33 0:00 2:11 2:13 0:00 0:00 2:51 4:40 0:00 1:47 5:27 2:00
Kuching 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Petaling Jaya 5:50 0:12 3:27 2:10 0:00 0:15 0:00 0:00 0:46 2:47 0:00 3:46 4:44 3:58
Shah Alam 6:01 0:23 3:31 2:13 0:00 0:13 0:00 0:00 0:49 2:58 0:00 3:49 4:55 4:01
Kota Kinabalu 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Sandakan 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Seremban 6:24 0:45 2:46 2:53 0:00 0:46 0:50 0:00 0:00 3:22 0:00 4:29 5:18 4:41
Kuantan 4:04 2:38 3:51 4:42 0:00 2:48 2:59 0:00 0:00 3:21 0:00 6:17 2:23 6:30
Tawau 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
George Town 4:28 3:48 7:10 1:48 0:00 3:48 3:51 0:00 0:00 4:29 6:17 0:00 5:37 0:42
Kuala Terengganu 2:03 4:36 6:07 5:27 0:00 4:45 4:56 0:00 0:00 5:19 2:24 0:00 5:37 5:14
Sungai Petani 4:05 4:00 7:22 2:00 0:00 4:00 4:03 0:00 0:00 4:41 6:29 0:00 0:42 5:13

Carta Perbatuan Udara Malaysia

Jarak (kilometer)
Kota Bharu
Kuala Lumpur
Johor Bahru
Ipoh
Kuching
Petaling Jaya
Shah Alam
Kota Kinabalu
Sandakan
Seremban
Kuantan
Tawau
George Town
Kuala Terengganu
Sungai Petani
Kota Bharu 336 542 213 1,033 342 349 1,530 1,756 380 284 1,746 225 133 201
Kuala Lumpur 336 294 174 977 9 23 1,624 1,844 55 195 1,801 294 290 307
Johor Bahru 542 294 455 733 295 304 1,455 1,665 244 263 1,600 579 432 587
Ipoh 213 174 455 1,082 177 176 1,667 1,892 228 264 1,864 124 242 134
Kuching 1,033 977 733 1,082 982 995 804 985 944 819 891 1,192 903 1,184
Petaling Jaya 342 9 295 177 982 14 1,631 1,852 53 203 1,808 295 298 310
Shah Alam 349 23 304 176 995 14 1,646 1,866 60 218 1,822 293 309 308
Kota Kinabalu 1,530 1,624 1,455 1,667 804 1,631 1,646 227 1,609 1,432 278 1,743 1,433 1,724
Sandakan 1,756 1,844 1,665 1,892 985 1,852 1,866 227 1,828 1,654 177 1,969 1,659 1,950
Seremban 380 55 244 228 944 53 60 1,609 1,828 197 1,780 348 319 362
Kuantan 284 195 263 264 819 203 218 1,432 1,654 197 1,617 377 169 374
Tawau 1,746 1,801 1,600 1,864 891 1,808 1,822 278 177 1,780 1,617 1,951 1,640 1,934
George Town 225 294 579 124 1,192 295 293 1,743 1,969 348 377 1,951 311 31
Kuala Terengganu 133 290 432 242 903 298 309 1,433 1,659 319 169 1,640 311 295
Sungai Petani 201 307 587 134 1,184 310 308 1,724 1,950 362 374 1,934 31 295
Jarak (batu)
Kota Bharu
Kuala Lumpur
Johor Bahru
Ipoh
Kuching
Petaling Jaya
Shah Alam
Kota Kinabalu
Sandakan
Seremban
Kuantan
Tawau
George Town
Kuala Terengganu
Sungai Petani
Kota Bharu 209 337 132 642 213 217 951 1,091 236 176 1,085 140 83 125
Kuala Lumpur 209 183 108 607 6 14 1,009 1,146 34 121 1,119 183 180 191
Johor Bahru 337 183 283 455 183 189 904 1,035 152 163 994 360 268 365
Ipoh 132 108 283 672 110 109 1,036 1,176 142 164 1,158 77 150 83
Kuching 642 607 455 672 610 618 500 612 587 509 554 741 561 736
Petaling Jaya 213 6 183 110 610 9 1,013 1,151 33 126 1,123 183 185 193
Shah Alam 217 14 189 109 618 9 1,023 1,159 37 135 1,132 182 192 191
Kota Kinabalu 951 1,009 904 1,036 500 1,013 1,023 141 1,000 890 173 1,083 890 1,071
Sandakan 1,091 1,146 1,035 1,176 612 1,151 1,159 141 1,136 1,028 110 1,223 1,031 1,212
Seremban 236 34 152 142 587 33 37 1,000 1,136 122 1,106 216 198 225
Kuantan 176 121 163 164 509 126 135 890 1,028 122 1,005 234 105 232
Tawau 1,085 1,119 994 1,158 554 1,123 1,132 173 110 1,106 1,005 1,212 1,019 1,202
George Town 140 183 360 77 741 183 182 1,083 1,223 216 234 1,212 193 19
Kuala Terengganu 83 180 268 150 561 185 192 890 1,031 198 105 1,019 193 183
Sungai Petani 125 191 365 83 736 193 191 1,071 1,212 225 232 1,202 19 183
Masa penerbangan
Kota Bharu
Kuala Lumpur
Johor Bahru
Ipoh
Kuching
Petaling Jaya
Shah Alam
Kota Kinabalu
Sandakan
Seremban
Kuantan
Tawau
George Town
Kuala Terengganu
Sungai Petani
Kota Bharu 0:25 0:40 0:15 1:17 0:25 0:26 1:54 2:11 0:28 0:21 2:10 0:16 0:09 0:15
Kuala Lumpur 0:25 0:22 0:13 1:13 0:00 0:01 2:01 2:18 0:04 0:14 2:15 0:22 0:21 0:23
Johor Bahru 0:40 0:22 0:34 0:54 0:22 0:22 1:49 2:04 0:18 0:19 2:00 0:43 0:32 0:43
Ipoh 0:15 0:13 0:34 1:21 0:13 0:13 2:05 2:21 0:17 0:19 2:19 0:09 0:18 0:10
Kuching 1:17 1:13 0:54 1:21 1:13 1:14 1:00 1:13 1:10 1:01 1:06 1:29 1:07 1:28
Petaling Jaya 0:25 0:00 0:22 0:13 1:13 0:01 2:02 2:18 0:04 0:15 2:15 0:22 0:22 0:23
Shah Alam 0:26 0:01 0:22 0:13 1:14 0:01 2:03 2:19 0:04 0:16 2:16 0:21 0:23 0:23
Kota Kinabalu 1:54 2:01 1:49 2:05 1:00 2:02 2:03 0:16 2:00 1:47 0:20 2:10 1:47 2:09
Sandakan 2:11 2:18 2:04 2:21 1:13 2:18 2:19 0:16 2:17 2:04 0:13 2:27 2:04 2:26
Seremban 0:28 0:04 0:18 0:17 1:10 0:04 0:04 2:00 2:17 0:14 2:13 0:26 0:23 0:27
Kuantan 0:21 0:14 0:19 0:19 1:01 0:15 0:16 1:47 2:04 0:14 2:01 0:28 0:12 0:28
Tawau 2:10 2:15 2:00 2:19 1:06 2:15 2:16 0:20 0:13 2:13 2:01 2:26 2:02 2:25
George Town 0:16 0:22 0:43 0:09 1:29 0:22 0:21 2:10 2:27 0:26 0:28 2:26 0:23 0:02
Kuala Terengganu 0:09 0:21 0:32 0:18 1:07 0:22 0:23 1:47 2:04 0:23 0:12 2:02 0:23 0:22
Sungai Petani 0:15 0:23 0:43 0:10 1:28 0:23 0:23 2:09 2:26 0:27 0:28 2:25 0:02 0:22

Peta Malaysia dengan Jarak Penerbangan

Klik pada penanda peta untuk melihat jarak udara dari bandar ini.

Carta batu kawasan dalam Malaysia