Friesland Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Friesland Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Friesland

Jarak (kilometer)
Leeuwarden
Drachten
Heerenveen
Sneek
Harlingen
Lemmer
Burgum
Dokkum
Bolsward
Wolvega
Oosterwolde
Stiens
Gorredijk
Joure
Buitenpost
Leeuwarden 23 29 21 25 40 13 19 24 39 41 6 28 26 24
Drachten 23 20 30 46 39 13 25 39 26 18 28 11 25 17
Heerenveen 29 20 20 42 19 27 41 29 10 25 35 11 8 36
Sneek 21 30 20 23 21 28 39 10 29 42 26 27 12 40
Harlingen 25 46 42 23 42 38 42 15 51 62 25 47 35 49
Lemmer 40 39 19 21 42 43 57 27 20 42 46 30 15 54
Burgum 13 13 27 28 38 43 14 34 36 31 16 22 29 12
Dokkum 19 25 41 39 42 57 14 43 50 42 17 35 42 12
Bolsward 24 39 29 10 15 27 34 43 38 52 27 37 22 47
Wolvega 39 26 10 29 51 20 36 50 38 23 45 15 17 43
Oosterwolde 41 18 25 42 62 42 31 42 52 23 46 15 33 31
Stiens 6 28 35 26 25 46 16 17 27 45 46 34 32 25
Gorredijk 28 11 11 27 47 30 22 35 37 15 15 34 18 28
Joure 26 25 8 12 35 15 29 42 22 17 33 32 18 39
Buitenpost 24 17 36 40 49 54 12 12 47 43 31 25 28 39

Peta Friesland dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.