Amazonas Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Amazonas Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Amazonas

Jarak (kilometer)
Chachapoyas
La Peca
Bagua Grande
Colcamar
Espital
Bagua
Rodríguez de Mendoza
Leymebamba
Ingenio
Pedro Ruiz
Varadero
Tocuya
Villa Gonzalo
Santa Rosa
Boca Chinganaza
Chachapoyas 93 82 14 105 98 47 54 34 34 287 62 254 52 257
La Peca 93 16 92 12 11 137 141 63 63 228 153 200 143 203
Bagua Grande 82 16 80 27 16 128 127 55 55 243 144 215 134 218
Colcamar 14 92 80 105 96 55 49 40 40 295 70 263 60 266
Espital 105 12 27 105 14 149 153 75 75 220 165 194 155 196
Bagua 98 11 16 96 14 143 144 70 70 234 159 207 150 210
Rodríguez de Mendoza 47 137 128 55 149 143 50 74 74 308 16 274 7 277
Leymebamba 54 141 127 49 153 144 50 87 87 340 55 307 48 310
Ingenio 34 63 55 40 75 70 74 87 0 256 90 224 81 226
Pedro Ruiz 34 63 55 40 75 70 74 87 0 256 90 224 81 226
Varadero 287 228 243 295 220 234 308 340 256 256 319 34 315 32
Tocuya 62 153 144 70 165 159 16 55 90 90 319 285 10 288
Villa Gonzalo 254 200 215 263 194 207 274 307 224 224 34 285 281 3
Santa Rosa 52 143 134 60 155 150 7 48 81 81 315 10 281 283
Boca Chinganaza 257 203 218 266 196 210 277 310 226 226 32 288 3 283

Peta Amazonas dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.