Cajamarca Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Cajamarca Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Cajamarca

Jarak (kilometer)
Cajamarca
Jaen
Tacabamba
Cutervo
Santa Cruz de Succhabamba
Chota
Huambos
Paucamarca
San Marcos
San Pablo
Bambamarca
Socota
Celendín
San Ignacio
Cajabamba
Cajamarca 164 86 93 76 68 92 42 43 34 53 96 52 230 73
Jaen 164 79 75 103 96 84 188 194 157 113 69 148 66 229
Tacabamba 86 79 23 45 19 39 110 116 84 34 13 74 145 150
Cutervo 93 75 23 31 27 18 123 128 82 47 15 92 139 162
Santa Cruz de Succhabamba 76 103 45 31 33 19 113 116 56 47 44 92 165 149
Chota 68 96 19 27 33 36 96 101 65 20 28 65 162 136
Huambos 92 84 39 18 19 36 127 131 76 55 33 101 145 165
Paucamarca 42 188 110 123 113 96 127 7 75 77 122 45 254 41
San Marcos 43 194 116 128 116 101 131 7 76 82 128 52 260 35
San Pablo 34 157 84 82 56 65 76 75 76 59 90 80 220 103
Bambamarca 53 113 34 47 47 20 55 77 82 59 45 46 179 117
Socota 96 69 13 15 44 28 33 122 128 90 45 87 134 162
Celendín 52 148 74 92 92 65 101 45 52 80 46 87 214 85
San Ignacio 230 66 145 139 165 162 145 254 260 220 179 134 214 295
Cajabamba 73 229 150 162 149 136 165 41 35 103 117 162 85 295

Peta Cajamarca dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.