Lima Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Lima Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Lima

Jarak (kilometer)
Lima
San Vicente de Cañete
Mala
Santiago de Surco
Santa Anita
San Borja
Chosica
Breña
San Isidro
Jesús María
Huaral
Huacho
Barranca
Imperial
Paramonga
Lima 133 80 9 9 6 39 2 4 2 66 123 166 134 176
San Vicente de Cañete 133 54 124 131 128 131 134 130 132 197 256 299 4 309
Mala 80 54 70 77 74 80 81 77 79 144 203 245 54 256
Santiago de Surco 9 124 70 10 4 38 11 7 9 74 132 175 125 185
Santa Anita 9 131 77 10 7 31 10 11 10 66 126 168 131 178
San Borja 6 128 74 4 7 37 7 5 6 71 129 171 128 182
Chosica 39 131 80 38 31 37 41 42 41 74 136 175 131 186
Breña 2 134 81 11 10 7 41 5 2 65 122 164 135 175
San Isidro 4 130 77 7 11 5 42 5 3 69 126 169 130 180
Jesús María 2 132 79 9 10 6 41 2 3 67 124 166 133 177
Huaral 66 197 144 74 66 71 74 65 69 67 62 102 197 113
Huacho 123 256 203 132 126 129 136 122 126 124 62 43 257 53
Barranca 166 299 245 175 168 171 175 164 169 166 102 43 299 11
Imperial 134 4 54 125 131 128 131 135 130 133 197 257 299 310
Paramonga 176 309 256 185 178 182 186 175 180 177 113 53 11 310

Peta Lima dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.