Tumbes Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Tumbes Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Tumbes

Jarak (kilometer)
Tumbes
Zarumilla
Puerto Pizarro
San Pedro de los Incas
Pampas de Hospital
Distrito de Aguas Verdes
Aguas Verdes
Papayal
San Jacinto
Zorritos
Caleta Cruz
Cancas
Punta Sal Decameron
San Juan de La Virgen
Bocapán
Tumbes 22 11 4 14 24 26 25 8 27 16 68 73 7 32
Zarumilla 22 13 25 28 2 4 9 25 49 38 89 94 23 54
Puerto Pizarro 11 13 15 22 15 16 19 17 38 27 78 84 15 43
San Pedro de los Incas 4 25 15 11 28 29 28 6 24 13 64 69 6 29
Pampas de Hospital 14 28 22 11 30 32 26 6 27 18 62 67 7 31
Distrito de Aguas Verdes 24 2 15 28 30 2 10 27 51 40 91 96 25 56
Aguas Verdes 26 4 16 29 32 2 10 29 53 42 93 98 26 58
Papayal 25 9 19 28 26 10 10 25 51 40 89 94 23 56
San Jacinto 8 25 17 6 6 27 29 25 26 16 64 69 2 31
Zorritos 27 49 38 24 27 51 53 51 26 11 41 47 28 5
Caleta Cruz 16 38 27 13 18 40 42 40 16 11 52 57 17 16
Cancas 68 89 78 64 62 91 93 89 64 41 52 5 67 36
Punta Sal Decameron 73 94 84 69 67 96 98 94 69 47 57 5 72 42
San Juan de La Virgen 7 23 15 6 7 25 26 23 2 28 17 67 72 33
Bocapán 32 54 43 29 31 56 58 56 31 5 16 36 42 33

Peta Tumbes dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.