Çankırı Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Çankırı Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Çankırı

Jarak (kilometer)
Çankırı
Çerkeş
Yapraklı
Şabanözü
Kızılırmak
Külburun
Pazaryeri
Batıbeli
Beşpınar
Deliklikaya
İlker
Dağlı
Karaoluk
Eski Balıbıdık
Haydar
Çankırı 65 22 31 42 22 22 26 40 9 50 83 64 14 28
Çerkeş 65 75 49 106 84 45 48 33 60 16 19 24 72 93
Yapraklı 22 75 52 49 37 31 27 44 19 59 94 66 8 26
Şabanözü 31 49 52 62 40 29 39 41 33 39 63 59 45 57
Kızılırmak 42 106 49 62 22 65 68 83 51 92 123 106 44 25
Külburun 22 84 37 40 22 44 48 62 31 70 101 85 29 23
Pazaryeri 22 45 31 29 65 44 9 18 15 29 63 42 27 48
Batıbeli 26 48 27 39 68 48 9 17 17 32 67 40 26 49
Beşpınar 40 33 44 41 83 62 18 17 32 17 52 24 42 65
Deliklikaya 9 60 19 33 51 31 15 17 32 44 78 56 13 33
İlker 50 16 59 39 92 70 29 32 17 44 35 21 56 77
Dağlı 83 19 94 63 123 101 63 67 52 78 35 39 91 111
Karaoluk 64 24 66 59 106 85 42 40 24 56 21 39 66 88
Eski Balıbıdık 14 72 8 45 44 29 27 26 42 13 56 91 66 23
Haydar 28 93 26 57 25 23 48 49 65 33 77 111 88 23

Peta Çankırı dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.