Gümüşhane Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Gümüşhane Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Gümüşhane

Jarak (kilometer)
Gümüşhane
Kelkit
mahalle
Kındırlak
Köse
Halkevi
Soğuksu
Ulukale
Kalcı
Mumya
Yukarı Sadık
Kayadibi
Sarıyer
Karaköy
Hanyanı
Gümüşhane 37 49 23 32 43 22 17 31 40 58 37 54 40 41
Kelkit 37 76 18 21 18 51 20 54 34 43 67 35 25 69
mahalle 49 76 58 79 89 27 60 22 52 66 12 69 61 8
Kındırlak 23 18 58 27 33 33 10 35 23 38 49 33 19 51
Köse 32 21 79 27 13 53 20 59 50 62 68 55 43 72
Halkevi 43 18 89 33 13 62 28 67 52 60 78 53 43 81
Soğuksu 22 51 27 33 53 62 34 12 36 54 16 54 42 19
Ulukale 17 20 60 10 20 28 34 39 33 48 50 43 29 53
Kalcı 31 54 22 35 59 67 12 39 31 47 16 49 39 16
Mumya 40 34 52 23 50 52 36 33 31 19 47 18 11 47
Yukarı Sadık 58 43 66 38 62 60 54 48 47 19 63 8 19 62
Kayadibi 37 67 12 49 68 78 16 50 16 47 63 65 55 5
Sarıyer 54 35 69 33 55 53 54 43 49 18 8 65 14 64
Karaköy 40 25 61 19 43 43 42 29 39 11 19 55 14 55
Hanyanı 41 69 8 51 72 81 19 53 16 47 62 5 64 55

Peta Gümüşhane dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.