Iğdır Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Iğdır Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Iğdır

Jarak (kilometer)
Iğdır
Çat
Esenkaya
Tuzluca
Aralık
Kuç
Karakoyunlu
Koç
Gülahmet
Çuha
Akçalı
Karagüney
Hıdırlı
Aliköçek
Pirli
Iğdır 17 28 35 40 17 13 42 27 18 46 21 24 15 28
Çat 17 17 49 33 23 20 50 35 9 54 5 21 18 43
Esenkaya 28 17 64 17 40 23 67 52 26 71 15 12 35 57
Tuzluca 35 49 64 75 30 44 23 21 45 23 54 59 34 8
Aralık 40 33 17 75 55 31 81 66 43 85 32 17 51 68
Kuç 17 23 40 30 55 30 27 12 16 32 26 39 5 26
Karakoyunlu 13 20 23 44 31 30 54 39 27 58 24 15 27 37
Koç 42 50 67 23 81 27 54 15 42 5 53 66 32 27
Gülahmet 27 35 52 21 66 12 39 15 28 19 39 50 17 20
Çuha 18 9 26 45 43 16 27 42 28 47 12 30 11 40
Akçalı 46 54 71 23 85 32 58 5 19 47 58 69 36 28
Karagüney 21 5 15 54 32 26 24 53 39 12 58 21 22 48
Hıdırlı 24 21 12 59 17 39 15 66 50 30 69 21 35 51
Aliköçek 15 18 35 34 51 5 27 32 17 11 36 22 35 29
Pirli 28 43 57 8 68 26 37 27 20 40 28 48 51 29

Peta Iğdır dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.