Kilis Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Kilis Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Kilis

Jarak (kilometer)
Kilis
Polateli
Musabeyli
mmahalle ?
Elbeyli
Deliçay
Demirışık
Gündeğer
Duruca
Dölek
Dünbüllü
Eğlen
Fericek
Geçerli
Göktaş
Kilis 14 26 24 32 17 9 30 9 20 14 9 19 36 16
Polateli 14 21 28 34 14 21 19 14 22 11 6 11 37 17
Musabeyli 26 21 47 54 9 25 13 18 42 13 19 10 58 37
mmahalle ? 24 28 47 8 39 31 47 32 7 35 28 38 14 11
Elbeyli 32 34 54 8 46 39 53 40 12 42 35 45 7 17
Deliçay 17 14 9 39 46 17 16 9 34 4 11 7 49 29
Demirışık 9 21 25 31 39 17 33 9 28 15 15 22 44 25
Gündeğer 30 19 13 47 53 16 33 24 40 17 21 11 54 36
Duruca 9 14 18 32 40 9 9 24 28 7 8 14 45 24
Dölek 20 22 42 7 12 34 28 40 28 30 23 32 16 5
Dünbüllü 14 11 13 35 42 4 15 17 7 30 7 7 46 25
Eğlen 9 6 19 28 35 11 15 21 8 23 7 11 39 18
Fericek 19 11 10 38 45 7 22 11 14 32 7 11 48 28
Geçerli 36 37 58 14 7 49 44 54 45 16 46 39 48 21
Göktaş 16 17 37 11 17 29 25 36 24 5 25 18 28 21

Peta Kilis dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.