Nevşehir Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Nevşehir Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Nevşehir

Jarak (kilometer)
Nevşehir
Ürgüp
Acıgöl
Aksalur
Aktepe
Hacıbektaş
Ağcaören
Derinkuyu
Buruncuk
Ortaköy
Topayın
Orta İlicek
mahalle
Avanos
Bağlıca Mahallesi
Nevşehir 17 20 25 16 38 29 28 68 24 34 42 21 16 65
Ürgüp 17 36 8 8 46 14 33 66 20 44 48 32 11 63
Acıgöl 20 36 44 35 44 45 28 81 42 38 51 29 35 78
Aksalur 25 8 44 11 49 14 39 64 20 48 49 36 14 61
Aktepe 16 8 35 11 39 21 37 60 13 38 40 25 4 56
Hacıbektaş 38 46 44 49 39 60 65 41 30 6 8 17 35 37
Ağcaören 29 14 45 14 21 60 32 77 33 58 61 46 25 74
Derinkuyu 28 33 28 39 37 65 32 95 50 61 70 48 40 92
Buruncuk 68 66 81 64 60 41 77 95 46 47 33 53 56 4
Ortaköy 24 20 42 20 13 30 33 50 46 30 29 22 10 43
Topayın 34 44 38 48 38 6 58 61 47 30 14 13 34 44
Orta İlicek 42 48 51 49 40 8 61 70 33 29 14 22 36 29
mahalle 21 32 29 36 25 17 46 48 53 22 13 22 22 49
Avanos 16 11 35 14 4 35 25 40 56 10 34 36 22 53
Bağlıca Mahallesi 65 63 78 61 56 37 74 92 4 43 44 29 49 53

Peta Nevşehir dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.