Turki Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Turki Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Turki

Jarak (kilometer)
İstanbul
İzmir
Bursa
Adana
Gaziantep
Konya
Antalya
Diyarbakır
Kayseri
Mersin
Eskişehir
Şanlıurfa
Malatya
Erzurum
Samsun
İstanbul 328 92 707 849 462 481 1,025 612 677 191 949 853 1,048 617
İzmir 328 257 737 912 471 355 1,144 726 683 328 1,033 974 1,228 846
Bursa 92 257 649 801 391 391 995 574 612 132 908 822 1,039 624
Adana 707 737 649 182 269 412 444 192 65 520 308 303 610 484
Gaziantep 849 912 801 182 441 594 268 249 246 669 126 165 464 479
Konya 462 471 391 269 441 192 679 278 223 271 562 513 793 503
Antalya 481 355 391 412 594 192 849 467 350 319 719 690 980 689
Diyarbakır 1,025 1,144 995 444 268 679 849 423 509 865 152 173 239 502
Kayseri 612 726 574 192 249 278 467 423 226 443 338 250 515 294
Mersin 677 683 612 65 246 223 350 509 226 486 372 367 674 519
Eskişehir 191 328 132 520 669 271 319 865 443 486 776 691 918 519
Şanlıurfa 949 1,033 908 308 126 562 719 152 338 372 776 139 374 506
Malatya 853 974 822 303 165 513 690 173 250 367 691 139 308 369
Erzurum 1,048 1,228 1,039 610 464 793 980 239 515 674 918 374 308 445
Samsun 617 846 624 484 479 503 689 502 294 519 519 506 369 445

Peta Turki dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.

Carta batu kawasan dalam Turki