California Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara California Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara California

Jarak (kilometer)
San Diego
San José
Fresno
Sacramento
Oakland
Bakersfield
Anaheim
Santa Ana
Riverside
Stockton
Chula Vista
Irvine
Fremont
San Bernardino
Modesto
San Diego 670 507 760 731 341 142 132 139 693 11 124 694 155 649
San José 670 198 143 62 337 530 540 554 87 681 548 25 549 86
Fresno 507 198 254 250 167 365 375 378 190 518 383 215 370 147
Sacramento 760 143 254 110 419 618 628 632 72 772 636 123 624 114
Oakland 731 62 250 110 397 591 601 613 88 743 609 38 608 114
Bakersfield 341 337 167 419 397 199 209 217 352 353 217 359 212 308
Anaheim 142 530 365 618 591 199 10 49 550 154 18 553 65 507
Santa Ana 132 540 375 628 601 209 10 50 560 144 8 563 67 516
Riverside 139 554 378 632 613 217 49 50 567 149 50 576 20 523
Stockton 693 87 190 72 88 352 550 560 567 704 569 76 559 44
Chula Vista 11 681 518 772 743 353 154 144 149 704 135 705 164 660
Irvine 124 548 383 636 609 217 18 8 50 569 135 571 68 525
Fremont 694 25 215 123 38 359 553 563 576 76 705 571 571 88
San Bernardino 155 549 370 624 608 212 65 67 20 559 164 68 571 516
Modesto 649 86 147 114 114 308 507 516 523 44 660 525 88 516

Peta California dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.