Kentucky Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Kentucky Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Kentucky

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Jarak (kilometer)
Louisville
Lexington
Frankfort
Paducah
Ashland
Bowling Green
Owensboro
Covington
Richmond
Georgetown
Florence
Hopkinsville
Nicholasville
Elizabethtown
Henderson
Louisville 113 78 282 273 153 130 143 140 105 129 217 112 63 167
Lexington 113 37 377 169 208 232 115 38 19 107 295 20 126 272
Frankfort 78 37 351 197 193 202 103 72 28 91 274 44 103 242
Paducah 282 377 351 546 192 152 422 387 377 408 102 366 252 122
Ashland 273 169 197 546 373 399 176 166 170 182 463 182 295 439
Bowling Green 153 208 193 192 373 105 288 208 214 274 94 193 94 138
Owensboro 130 232 202 152 399 105 270 248 229 256 106 223 111 43
Covington 143 115 103 422 176 288 270 150 97 14 359 134 194 302
Richmond 140 38 72 387 166 208 248 150 56 142 299 29 138 290
Georgetown 105 19 28 377 170 214 229 97 56 88 299 37 128 269
Florence 129 107 91 408 182 274 256 14 142 88 345 124 181 289
Hopkinsville 217 295 274 102 463 94 106 359 299 299 345 281 171 108
Nicholasville 112 20 44 366 182 193 223 134 29 37 124 281 115 265
Elizabethtown 63 126 103 252 295 94 111 194 138 128 181 171 115 153
Henderson 167 272 242 122 439 138 43 302 290 269 289 108 265 153

Peta Kentucky dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.

<