Maine Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Maine Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Maine

Jarak (kilometer)
Portland
Lewiston
Bangor
Auburn
Augusta
Waterville
Caribou
South Portland
Biddeford
Sanford
Saco
Westbrook
Brunswick
Lincoln
Gorham
Portland 49 173 49 82 111 397 2 25 49 23 10 37 235 15
Lewiston 49 138 1 42 68 352 51 70 86 69 49 29 195 50
Bangor 173 138 139 96 73 237 174 198 220 196 178 137 66 182
Auburn 49 1 139 43 69 353 51 70 85 69 48 29 196 50
Augusta 82 42 96 43 29 315 83 106 126 105 85 46 154 88
Waterville 111 68 73 69 29 286 112 135 154 134 114 76 126 117
Caribou 397 352 237 353 315 286 398 421 438 419 399 361 171 402
South Portland 2 51 174 51 83 112 398 24 49 23 11 38 236 17
Biddeford 25 70 198 70 106 135 421 24 27 1 22 61 259 21
Sanford 49 86 220 85 126 154 438 49 27 28 42 84 280 38
Saco 23 69 196 69 105 134 419 23 1 28 20 60 258 20
Westbrook 10 49 178 48 85 114 399 11 22 42 20 42 239 6
Brunswick 37 29 137 29 46 76 361 38 61 84 60 42 198 46
Lincoln 235 195 66 196 154 126 171 236 259 280 258 239 198 242
Gorham 15 50 182 50 88 117 402 17 21 38 20 6 46 242

Peta Maine dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.