Carolina Utara Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Carolina Utara Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Carolina Utara

Jarak (kilometer)
Charlotte
Raleigh
Greensboro
Durham
Winston-Salem
Fayetteville
Cary
Wilmington
High Point
Asheville
Burlington
Kitty Hawk
West Raleigh
Greenville
Concord
Charlotte 209 134 195 111 180 197 287 111 161 160 475 206 318 31
Raleigh 209 109 33 149 84 13 184 125 354 80 267 3 116 180
Greensboro 134 109 81 41 140 96 265 23 255 32 368 105 225 102
Durham 195 33 81 122 105 25 215 100 333 50 288 30 145 165
Winston-Salem 111 149 41 122 170 136 295 27 216 72 409 145 265 83
Fayetteville 180 84 140 105 170 82 126 143 339 127 309 84 151 160
Cary 197 13 96 25 136 82 190 112 341 68 280 10 129 168
Wilmington 287 184 265 215 295 126 190 269 447 248 290 187 163 274
High Point 111 125 23 100 27 143 112 269 233 53 388 121 241 80
Asheville 161 354 255 333 216 339 341 447 233 286 621 351 469 180
Burlington 160 80 32 50 72 127 68 248 53 286 337 77 194 128
Kitty Hawk 475 267 368 288 409 309 280 290 388 621 337 270 159 447
West Raleigh 206 3 105 30 145 84 10 187 121 351 77 270 120 178
Greenville 318 116 225 145 265 151 129 163 241 469 194 159 120 292
Concord 31 180 102 165 83 160 168 274 80 180 128 447 178 292

Peta Carolina Utara dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.

<