Ohio Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Ohio Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Ohio

Jarak (kilometer)
Columbus
Cincinnati
Toledo
Akron
Dayton
Parma
Canton
Lorain
Elyria
Sandusky
Cleveland
Hamilton
Springfield
Kettering
Lakewood
Columbus 161 196 177 104 191 166 181 174 167 204 148 69 104 197
Cincinnati 161 299 337 78 346 327 329 324 303 359 33 110 72 351
Toledo 196 299 179 221 152 204 114 122 72 153 269 197 228 144
Akron 177 337 179 270 38 34 70 59 107 49 319 233 273 50
Dayton 104 78 221 270 275 265 255 251 226 287 51 38 8 278
Parma 191 346 152 38 275 71 38 31 81 14 325 239 279 12
Canton 166 327 204 34 265 71 100 88 133 83 312 228 267 84
Lorain 181 329 114 70 255 38 100 13 44 41 306 220 260 32
Elyria 174 324 122 59 251 31 88 13 51 38 302 215 255 29
Sandusky 167 303 72 107 226 81 133 44 51 85 277 193 231 76
Cleveland 204 359 153 49 287 14 83 41 38 85 337 250 291 9
Hamilton 148 33 269 319 51 325 312 306 302 277 337 87 47 329
Springfield 69 110 197 233 38 239 228 220 215 193 250 87 40 242
Kettering 104 72 228 273 8 279 267 260 255 231 291 47 40 283
Lakewood 197 351 144 50 278 12 84 32 29 76 9 329 242 283

Peta Ohio dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.

<