Oregon Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Oregon Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Oregon

Jarak (kilometer)
Portland
Salem
Eugene
Bend
Medford
Oregon City
Astoria
Gresham
Hillsboro
Beaverton
Springfield
Corvallis
Albany
Tigard
Aloha
Portland 70 167 195 356 19 116 19 25 11 166 116 104 13 15
Salem 70 99 168 291 57 152 79 65 64 99 45 34 58 63
Eugene 167 99 142 193 150 245 170 164 161 6 59 65 156 162
Bend 195 168 142 230 177 308 184 210 198 136 165 156 191 201
Medford 356 291 193 230 338 436 355 356 352 192 251 258 345 352
Oregon City 19 57 150 177 338 133 21 35 21 149 102 89 15 25
Astoria 116 152 245 308 436 133 132 99 111 247 186 182 118 107
Gresham 19 79 170 184 355 21 132 43 29 169 123 110 27 34
Hillsboro 25 65 164 210 356 35 99 43 15 164 109 99 20 10
Beaverton 11 64 161 198 352 21 111 29 15 161 109 98 7 5
Springfield 166 99 6 136 192 149 247 169 164 161 61 66 155 162
Corvallis 116 45 59 165 251 102 186 123 109 109 61 15 104 108
Albany 104 34 65 156 258 89 182 110 99 98 66 15 92 97
Tigard 13 58 156 191 345 15 118 27 20 7 155 104 92 10
Aloha 15 63 162 201 352 25 107 34 10 5 162 108 97 10

Peta Oregon dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.