Virginia Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Virginia Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Virginia

Jarak (kilometer)
Virginia Beach
Norfolk
Richmond
Arlington
Newport News
Alexandria
Roanoke
Portsmouth
Suffolk
Lynchburg
Harrisonburg
Petersburg
Hopewell
Tysons
South Boston
Virginia Beach 28 150 247 43 237 355 29 56 287 310 133 127 255 261
Norfolk 28 127 238 19 228 327 1 29 260 289 107 102 245 233
Richmond 150 127 153 108 145 223 127 118 151 161 35 29 155 160
Arlington 247 238 153 220 10 308 239 244 244 163 187 177 13 291
Newport News 43 19 108 220 210 313 20 31 245 270 90 84 227 222
Alexandria 237 228 145 10 210 306 229 235 240 163 178 168 20 285
Roanoke 355 327 223 308 313 306 327 304 72 161 225 235 300 112
Portsmouth 29 1 127 239 20 229 327 28 260 289 107 102 246 232
Suffolk 56 29 118 244 31 235 304 28 240 278 92 90 250 207
Lynchburg 287 260 151 244 245 240 72 260 240 118 155 164 236 82
Harrisonburg 310 289 161 163 270 163 161 289 278 118 187 188 151 195
Petersburg 133 107 35 187 90 178 225 107 92 155 187 13 189 146
Hopewell 127 102 29 177 84 168 235 102 90 164 188 13 180 158
Tysons 255 245 155 13 227 20 300 246 250 236 151 189 180 287
South Boston 261 233 160 291 222 285 112 232 207 82 195 146 158 287

Peta Virginia dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.