Amazonas Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Amazonas Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Amazonas

Jarak (kilometer)
Puerto Ayacucho
San Fernando de Atabapo
San Carlos de Río Negro
Maroa
Asentamiento Yanomami
Misión Padamo
Victorino
Comunidad
Ocamo
Platanal
Comunidad Purima
Isla Ratón
San Simón del Cocuy
Yavita
La Esmeralda
Puerto Ayacucho 180 421 328 445 395 318 333 417 470 445 69 492 306 360
San Fernando de Atabapo 180 248 149 332 297 139 155 310 360 330 114 319 129 259
San Carlos de Río Negro 421 248 105 225 238 131 97 226 246 221 360 72 119 219
Maroa 328 149 105 271 261 32 8 261 297 268 263 175 27 230
Asentamiento Yanomami 445 332 225 271 57 302 264 30 28 4 410 236 260 85
Misión Padamo 395 297 238 261 57 290 256 28 78 60 365 264 245 38
Victorino 318 139 131 32 302 290 40 291 328 299 252 199 46 258
Comunidad 333 155 97 8 264 256 40 255 291 261 269 168 29 225
Ocamo 417 310 226 261 30 28 291 255 53 32 384 246 247 57
Platanal 470 360 246 297 28 78 328 291 53 30 437 251 287 110
Comunidad Purima 445 330 221 268 4 60 299 261 32 30 410 231 257 86
Isla Ratón 69 114 360 263 410 365 252 269 384 437 410 432 243 328
San Simón del Cocuy 492 319 72 175 236 264 199 168 246 251 231 432 190 254
Yavita 306 129 119 27 260 245 46 29 247 287 257 243 190 212
La Esmeralda 360 259 219 230 85 38 258 225 57 110 86 328 254 212

Peta Amazonas dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.