Barinas Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Barinas Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Barinas

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Jarak (kilometer)
Barinas
Barinitas
Socopó
Ciudad Bolivia
Curbatí
Las Acequias
Maporal
Santa Lucía
Sabaneta
La Luz
La Unión de Barinas
San Silvestre
Boca de Anaro
El Cantón
Santa Bárbara de Barinas
Barinas 24 79 49 41 57 112 78 35 52 275 42 93 174 139
Barinitas 24 74 48 37 50 123 101 52 76 297 62 106 172 134
Socopó 79 74 30 38 23 79 116 113 111 336 78 75 99 61
Ciudad Bolivia 49 48 30 11 12 81 92 83 82 309 52 68 126 90
Curbatí 41 37 38 11 15 91 94 76 81 308 53 77 136 99
Las Acequias 57 50 23 12 15 87 104 91 94 321 64 77 122 84
Maporal 112 123 79 81 91 87 87 134 106 299 78 23 98 85
Santa Lucía 78 101 116 92 94 104 87 74 33 221 42 66 181 157
Sabaneta 35 52 113 83 76 91 134 74 42 245 56 112 206 172
La Luz 52 76 111 82 81 94 106 33 42 227 34 83 191 162
La Unión de Barinas 275 297 336 309 308 321 299 221 245 227 258 282 397 378
San Silvestre 42 62 78 52 53 64 78 42 56 34 258 56 158 128
Boca de Anaro 93 106 75 68 77 77 23 66 112 83 282 56 116 97
El Cantón 174 172 99 126 136 122 98 181 206 191 397 158 116 40
Santa Bárbara de Barinas 139 134 61 90 99 84 85 157 172 162 378 128 97 40

Peta Barinas dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.

<