Lebuhraya E35 di Malaysia

Pintu keluar lebuhraya

E35 - Lebuhraya Koridor Guthrie / Guthrie Corridor Expressway

Lebuhraya Koridor Guthrie / Guthrie Corridor Expressway

Rawang - Shah Alam

Lanes Keluar Arah Rawang (Baca sehingga) Arah Shah Alam (Baca ke bawah) Jalan Slip Nota Juga sebagai
115 Rawang Selatan IC Go to E1
Plaza Tol Rawang Selatan Toll station
3501 Kuang System IC Go to E25, planned IC
Plaza Tol Lagong Toll station
3502 Lagong IC
3503 Paya Rajas IC
Plaza Tol Elmina Toll station
Elmina Rest and Service Area
3504 Elmina IC
Elmina Rest and Service Area
3505 Bukit Subang IC
Plaza Tol Bukit Jelutong Toll station
3506 Bukit Jelutong Utara IC
3507 Bukit Jelutong Sentral IC
3508 Bukit Jelutong-NKVE IC Go to E1 NKVE, Toll
Bukit Jelutong Keluar
Jalan Subang-Batu Tiga
<