Sarawak Kalkulator Jarak Memandu

Jarak Pemanduan Antara Sarawak Bandar

Klik pada jarak apa pun dalam jadual di bawah untuk pergi ke halaman dengan lebih banyak maklumat.

Ketik bandar untuk melihat jarak ke bandar itu. Ketik jarak untuk maklumat lebih lanjut.

Carta Perbatuan Udara Sarawak

Jarak (kilometer)
Kuching
Miri
Sibu
Bintulu
Mukah
Lawas
Sarikei
Sri Aman
Limbang
Kapit
Betong
Bau
Serian
Marudi
Sg. Tenggang
Kuching 513 184 351 245 672 146 129 628 293 133 26 50 530 95
Miri 513 335 170 268 166 372 449 120 289 429 539 522 44 491
Sibu 184 335 168 73 490 38 124 447 127 103 210 187 348 159
Bintulu 351 170 168 111 321 206 279 279 131 260 377 355 180 322
Mukah 245 268 73 111 428 106 197 384 136 176 271 256 286 232
Lawas 672 166 490 321 428 527 595 46 418 577 698 676 142 640
Sarikei 146 372 38 206 106 527 99 485 158 80 171 151 386 128
Sri Aman 129 449 124 279 197 595 99 555 186 21 147 100 456 48
Limbang 628 120 447 279 384 46 485 555 381 536 654 634 99 600
Kapit 293 289 127 131 136 418 158 186 381 171 317 280 285 234
Betong 133 429 103 260 176 577 80 21 536 171 153 110 437 64
Bau 26 539 210 377 271 698 171 147 654 317 153 54 556 107
Serian 50 522 187 355 256 676 151 100 634 280 110 54 535 55
Marudi 530 44 348 180 286 142 386 456 99 285 437 556 535 500
Sg. Tenggang 95 491 159 322 232 640 128 48 600 234 64 107 55 500

Peta Sarawak dengan Jarak Penerbangan

Kira jadual jarak anda sendiri

Masukkan sehingga 100 nama bandar atau koordinat geografi dalam medan ini dalam format berikut: latitud, longitud.
Masukkan setiap bandar pada baris yang berasingan.